+421 2 5564 5128 ddmcar@ddm-car.sk

DDM-CAR, a.s. je nezávislá poradenská spoločnosť.  

Starostlivosť o zabezpečenie kvality poskytovaných produktov a služieb v oblasti systému manažérstva kvality:

  • Likvidácia poistných udalostí
  • Posudzovanie príčin škôd
  • Vyčíslenie poistných náhrad
  • Vykonávanie činnosti poisťovacieho agenta

Politika kvality DDM-CAR,a.s