+421 2 5564 5128 ddmcar@ddm-car.sk

Know How

Pri poskytovaní služieb sa opierame o know-how, ktoré sme nadobudli v uplynulých rokoch v oblasti likvidácie poistných udalostí.  NAŠA PONUKA… rýchlosť – obhliadky najneskôr do 48 hodín od prijatia objednávky cenová výhodnosť – okrem paušálneho poplatku...

SLOVNÍK POJMOV

Likvidácia poistnej udalosti – proces, v ktorom sa po vyčíslení výšky škody prehodnocujú aspekty vzniku poistnej udalosti a vyčísľuje sa výška poistného plnenia Obhliadka – prvotný krok šetrenia poistnej udalosti. Zdokumentovanie rozsahu poškodenia, foto dokumentácia...