+421 2 5564 5128 ddmcar@ddm-car.sk
Likvidácia poistnej udalosti

– proces, v ktorom sa po vyčíslení výšky škody prehodnocujú aspekty vzniku poistnej udalosti a vyčísľuje sa výška poistného plnenia


Obhliadka

– prvotný krok šetrenia poistnej udalosti. Zdokumentovanie rozsahu poškodenia, foto dokumentácia a slovný popis.


Spoluúčasť

– finančné vyjadrenie podielu na vine, prevažne býva v rozmedzí od 5-10% z výšky škody


Krycí list

– dokument, ktorým poisťovňa potvrdzuje servisu platbu za poistnú udalosť. Tento dokument vystaví poisťovňa na základe faktúry od servisu.