+421 2 5564 5128 ddmcar@ddm-car.sk

Služby

Likvidácia poistných udalostí

          Ponúkame nezávislé, rýchle a profesionálne služby. Od vykonania prvej obhliadky a zhotovenia dokumentácie, cez stanovenia príčiny škody, vrátane vyčíslenia vzniknutej škody, až po posúdenie udalosti vo vzťahu k poistnej zmluve a poistným podmienkam.

 

Pre spracovanie škôd a výpočet poistných náhrad využívame kalkulačné systémy popredných svetových firiem. Vždy ale máme na pamäti, že hlavným cieľom v každom kroku likvidácie škody je nájsť správne riešenie. Motiváciou k našej práci je profesionálny výsledok. Sme pripravení riešiť škody z nasledujúcich poistných produktov:

 • škody na motorových vozidlách
 • škody z povinného zmluvného poistenia vozidiel
 • poistenie domácností a rodinných domov
 • živelné riziká (požiar, záplavy, úder bleskom atď.)
 • krádež
 • škody na strojoch,
 • stavebno-montážne poistenie
 • preprava, poistenie zásielok, zodpovednosť dopravcu
 • poistenie zodpovednosti
 • zodpovednosť zamestnanca

V súčasnosti vyvíjame veľkú snahu v implementácii nových metód v rámci likvidácie agro-škôd:

 • po odbornej stránke realizujeme korektný odhad škôd vykonaný kolegami z oboru
 • transparentnú likvidáciu škôd vykonanú kvalitne zaškolenými profesionálmi
 • sme zárukou férového a spravodlivého jednania a istotou, že klient obdrží náležité odškodné

Služby poistného makléra

          Je profesionálny sprostredkovateľ rôznych transakcií. V poisťovníctve dojednáva poistenie v prospech niektorej poisťovacej spoločnosti. DDM-CAR je nezávislá poradenská spoločnosť v oblasti sprostredkovania poistenia. 

 

Prínosy spolupráce pre klientov

 • optimálne poistné krytie
 • najvýhodnejšie ceny poistenia
 • optimalizácia nákladov na poistenie
 • profesionálny pracovný tím s dlhoročnou praxou v odbore
 • komplexný servis poistenia od jeho vzniku, správy až po likvidáciu poistných udalostí
 • okamžité posúdenie oprávnenosti poistných nárokov klientov
 • obhliadky škôd na celom území SR najneskôr do 48 hodín podľa požiadavky klienta
 • dlhoročná spolupráca s finančnými inštitúciami na poistnom trhu
 • dokonalá znalosť poistného trhu

Poskytované služby pre klienta

 • návrh a realizácia programu – preskúmanie uzatvorených  poistných zmlúv, zistenie potrieb klienta a následný návrh optimálneho poistného riešenia,…
 • správa poistenia – kompletná administratíva všetkých poistných zmlúv,  pravidelné vyhodnocovanie poistného programu, informácie pre klienta o novinkách na poistnom trhu,…

Prečo spolupráca s nami?

 • individuálny prístup ku každému klientovi
 • dlhoročné pracovné skúseností pracovníkov DDM – CAR, a.s. v oblasti sprostredkovania poistenia a likvidácie poistných udalostí
 • dokonalý prehľad o poistnom trhu v SR
 • našou prioritou je spokojnosť klienta s poskytovanými službami
 • riadime sa heslom, za úspechom našej spoločnosti stoja spokojní klienti a obchodní partneri

Spoločnosť DDM-CAR, s.r.o. bola založená v roku 2003 ako nezávislá poradenská firma. 

NAJNOVŠIE PRÍSPEVKY

Know How

...

SLOVNÍK POJMOV

...

KONTAKT

+421 2 5564 5128

 

ddmcar@ddm.car.sk

 

DDM-CAR, a. s.
Záhradnícka 51
821 08 Bratislava