+421 2 5564 5128 ddmcar@ddm-car.sk

Pri poskytovaní služieb sa opierame o know-how, ktoré sme nadobudli v uplynulých rokoch v oblasti likvidácie poistných udalostí. 

NAŠA PONUKA…

  • rýchlosť – obhliadky najneskôr do 48 hodín od prijatia objednávky
  • cenová výhodnosť – okrem paušálneho poplatku zákazník neplatí nič
  • spolahlivosť – priebežná kontrola technikov a dodržania predpísaných termínov
  • flexibilita – rýchlo sa prispôsobíme individuálnym požiadavkám našich klientov
  • vysoká odbornosť – pre našich spolupracovníkov organizujeme pravidelné školenia
  • celoslovenské pokrytie

VAŠA ÚSPORA…

  • mzdové, daňové a odvodové náklady Vašich pracovníkov
  • náklady na školenia a zvyšovanie kvalifikácie Vašich pracovníkov
  • náklady na technické vybavenie Vašich pracovníkov (PC, fotoaparát, mobilné telefóny, softvérové vybavenie, referentské vozidlá, PHM…)
  • náklady na technické vybavenie a prevádzkové náklady kancelárii pre Vašich technikov (prenájom, energie, nábytok, upratovanie,…)